Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


vpbk:index

VPBK Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie

De vereniging bestaat sinds 7 januari 1938. Veel meer historische info over de VPBK kunt u in deze dorpskrant van juni/juli 2004 lezen. Het doel is om de leefbaarheid en de veiligheid, in de ruimste zin van het woord, te bevorderen.

Dit proberen we te bereiken door:

één keer per maand te vergaderen overleg met overheden, andere buurtorganisaties en andere instanties instellen van werkgroepen

Nieuws en verslag van de VPBK vergadering is maandelijks in de Koerier te lezen.

De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden (afspraak met de secretaris is gewenst) en worden gehouden in 't Woldhuus aan de PV kade 79/a of in de Kielster Koffiemolen. De data van de vergaderingen kunt u vinden in de koerier en op de website. Meestal is de maandelijkse vergadering op de eerste woensdagavond. Eens per jaar, in januari, is er de jaarvergadering. Alle leden zijn hier welkom. Op de jaarvergadering kunt u o.a. de volgende zaken verwachten: * kiezen van bestuursleden * begroting * lopende zaken * een interessante spreker

Alle inwoners van Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie kunnen lid worden. Dit kan door u op te geven bij de secretaris of bij een van de bestuursleden die elk jaar bij alle leden de contributie op komen halen en daarbij ook nieuwe inwoners zullen benaderen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Rol Naam Adres Telefoon Email
voorzitter Doeke Schrage Nieuwe Compagnie 4 0598-324047
vicevoorzitter Wim Meeldijk Dorpsstraat 106 0598-491271
secretaris Arnold MulderPieter Venemakade 169 06–48785478vpbk@kiel-windeweer.nl
penningmeester Chris Kamphuis Dorpsstraat 56 0598-491568
Anka Kremer Dorpsstraat 306 0598-491010
Lia van der Meij Dorpsstraat 218 0598-492108

Werkgroepen

Werkgroep Aanspreekpunt Adres Telefoon Email
website Douwe Miedema Dorpsstraat 660598-491229 webmaster@kiel-windeweer.nl
fietssterritZie 't Woldhuus

Verenigingen

Vereniging Omschrijving Meer info
't Woldhuus Dorpshuis 't Woldhuus
vpbk/index.txt · Laatst gewijzigd: 2016/07/31 14:59 door douwe