Colofon-paginaDeze website is onder verantwoordelijkheid van de VPBK
(Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie)
tot stand gekomen.

De webmaster:

Douwe Miedema, webmaster@kiel-windeweer.nl

Douwe Miedema

Dorpsstraat 66

0598-491229

Suggesties, opmerkingen etc. over de website .

kunt u emailen naar: webmaster@kiel-windeweer.nlOp de site worden regelmatig foto's geplaatst,
indien iemand bezwaar heeft tegen een foto,
dan kan men daarover een email sturen aan
webmaster@kiel-Windeweer.nlVragen mbt verantwoordelijkheid

kunt u emailen naar: vpbk@kiel-windeweer.nl